Giới Trẻ Nô Nức Đến Chùa Tu Học Rèn Tâm

rèn tâm 20/03/2016 09:12 0 bình luận

Được biết, vào những dịp đầu năm, trong kỳ thi, nghỉ hè… nhiều nhà chùa đã tổ chức các hoạt động hướng đến giới trẻ, như: khoá tu đặc biệt cho học sinh, sinh viên; chương trình thiện nguyện, tiếp sức mùa thi,...