Bước Đầu Trì Tụng Chú Đại Bi Nên Làm Thế Nào? Không Trì Chú Đại Bi Có Bị Mang Nghiệp Tội Không?

Hiện nay có rất nhiều phương pháp hướng dẫn trì tụng Chú Đại Bi. Nhân đây có thể gây hoang mang cho một số Phật tử bước đầu học đạo, không biết nên tu tập theo phương pháp nào cho đúng, cho hợp chánh pháp.