Mừng Sinh Nhật Thầy Phương Xa

phương xa 08/07/2017 01:00 1 bình luận

An cư kiết hạ đang về Đất trời bừng dậy muôn bề lạc an Tình thương theo ánh đạo vàng Đồng tư tứ tự rực tràn hiếu ân