Trung Hoa - Chùa Hàn San Mở Khóa Học Nghiên Cứu Phật Giáo Cho Phụ Nữ Độc Thân

Tô Châu, Trung Hoa – Chùa Hàn San, một ngôi chùa nổi tiếng ở Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô đã bắt đầu mở những khóa học đặc biệt dành cho các nữ tín đồ về đạo đức và quan hệ tôn giáo.