Ký tự được đánh dấu: phóng quang

  • Câu Chuyện Phật Giáo Số 10: Ngồi Thiền Cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

    Điều đặc biệt, ít ai biết được rằng Đại Tướng còn là một "thiền sinh" chuyên tu và rất am hiểu về Phật giáo. Trong niềm tiếc thương của tất cả những con người Việt Nam và thế giới với sự ra đi của Ngài, xin được giới thiệu đến các bài bài viết "Ngồi Thiền Cùng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp" Nguyện cầu chư Phật mười phương[...]

     
  • Ấn Quang Đại Sư

    Người niệm Phật, nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật, khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Dù có bị ức nghiệp sâu dày, hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục thành ra quả báo nhẹ nay mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy. Nếu lúc bình nhựt có lòng tín nguyện chơn thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com