Video Ca Khúc: Mừng Xuân Di Lặc

Mừng xuân sang hương gió đưa về trên muôn lối Cánh chim xa cùng nhau trở về Về quê hương đón xuân thanh bình