Từng Bước Chân Người Nở Hoa Sen

Trưa thứ sáu, ngày 11 tháng 11, nhân viên y tế đều bảo rằng huyết áp và nhịp tim của Mẹ tôi rất bình thường, không có gì đáng ngại, lại còn đề nghị với chúng tôi rằng hôm nay khí trời tốt, có thể đỡ Mẹ tôi ra ngoài sân phơi nắng, đồng thời mong muốn chúng tôi thư thả tinh thần, tranh thủ nghỉ ngơi. Ai ngờ vào lúc 1 giờ[...]