Giáo Dục Ngũ Giới Tại Trường Tiểu Học Phật Giáo Duy Nhất Ở Anh Quốc

Brighton, Anh Quốc – Trường Tiểu Học đạo pháp ở Brighton là trường tiểu học duy nhất ở Anh Quốc đưa ra chương trình giảng dạy dựa trên các giá trị của Đạo Phật. Đây là ngôi trường tư dành cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi thuộc tất cả các niềm tin tôn giáo cũng như văn hóa nhằm cung cấp một nền giáo dục chất lượng kết hợp[...]