Những Lời Khuyên Hữu Ích Của Đức Phật Dành Cho Tổng Thống Obama

“Cũng giống như kho báu vẫn chưa được khai quật dưới lòng đất, đạo đức xuất hiện từ những việc làm tốt và trí tuệ xuất hiện từ một tâm hồn thanh khiết bình lặng. Để bước đi vững chắc qua những mê cung của cuộc sống, một người cần phải có ánh sáng của trí tuệ và sự hướng dẫn của đạo đức.” Đức Phật