HT Thích Giác Quang, Viện Phó Quan Âm Tu Viện - Nhà Sư Mê Viết Sách

Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Đồng Nai là người rất mê viết sách. Đến nay, hòa thượng Thích Giác Quang đã xuất bản được 40 đầu sách. Trong đó, cuốn đầu tiên được ông xuất bản vào năm 2008, với tựa đề Phật học đại cương.