Một Nhà Sư Đứng Đầu Sri Lanka Bị Chết Vì Voi

Một nhà sư trưởng thượng đã viên tịch vào hôm thứ bảy (ngày 3/2), một ngày sau khi bị voi tấn công tại chùa của thầy gần thủ đô. Thầy Bellanwila Wimalarathana, 77 tuổi, bị bị ngà voi húc vào mặt té xuống đất nhưng người quản tượng đã giữ được nhà sư không bị đâm vì ngà voi.