Hoa Kỳ: 400 Nhà Sư Diễu Hành Ở Little Sài Gòn Mừng Ngày Phật Đản

Westminter, Hoa Kỳ – Khoảng 400 nhà sư trong y áo nhà Phật sẽ diễu hành im lặng ở trung tâm đại lộ Bolsa vào tháng tới ở trung tâm dân cư đông đúc nhất của khu Little Sài Gòn.