Tay Vợt Số 1 Thế Giới Novak Djokovic: Phật Giáo Giúp Tôi Nâng Cao Sức Mạnh Tâm Hồn

Bên trong ngôi chùa thảm đỏ là cô Lynne Parry,giờ là tình nguyện viên của trung tâm giải thích vì sao Djokovic có thể bị thu hút bởi thiền và những lời dạy của Đức Phật "Tất cả là về mỗi giây phút chú tâm ở hiện tại, không phải ở quá khứ hay ở tương lai" "Và đó là về con người vì Đức Phật không phải là một vị thần.[...]