Có Hiện Tượng Ma Nhập Hay “Bóng Đè” Trong Lúc Tụng Kinh Và Niệm Phật Không?

ma nhập 26/05/2015 01:04 0 bình luận

VẤN: Con biết đến con đường tu tập cũng được hơn 10 năm thông qua bà của con. Ngày bà còn sống, bà thường hay dẫn con đến chùa tụng kinh niệm Phật với bà, còn gia đình không mấy ai biết việc tu tập là gì dù trong nhà có thờ Phật. Cách đây chừng hơn một năm, mỗi khi con tụng kinh hay niệm chú thì con thường bị bóng đè,[...]