Video: Trai Đàn Chẩn Tế Và Lễ Tưởng Niệm Bách Nhật Trai Tuần HT Thích Huệ Hải

Trai đàn chẩn tế, lễ thượng phan và sái tịnh đàn tràn Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Lễ tưởng niệm Bách Nhật Trai Tuần cố Hòa thượng Thượng Huệ Hạ Hải Tại Chùa Tịnh Độ, Bà Rịa Vũng Tàu