Hội Nghị Phật Giáo Toàn Cầu Lần Thứ 8 Thông Qua Giải Pháp Chống Bạo Động Và Đánh Bom Ở Bồ Đề Đạo Tràng

Singapore – Các phái đoàn của Singapore và hải ngoại đã cùng tham dự hai ngày hội nghị Phật Giáo toàn cầu diễn ra ở Singapore từ ngày 6-7/7/2013. Thông qua sự hiện diện của 1,200 phái đoàn từ nhiều truyền thống Phật giáo, hội nghị đã đi đến đỉnh điểm trong việc thông qua hai giải pháp liên hệ đến tình trạng bạo loạn[...]