Hàn Quốc: Hơn 80,000 Người Tham Dự Lễ Hội Kinh Sách Phật Giáo

Tripitakia Koreana hay "Palmandaejanggyeong" ở Hàn Quốc là tập hợp tất cả các bản mộc kinh Phật vào thế kỷ thứ 13 được khắc trên 80,000 tấm bản gỗ với 52 triệu chữ. Bộ kinh được xem như là bản kinh Phật đầy đủ nhất cho được tìm thấy cho đến hôm nay. Chùa Haein nơi bản kinh được lưu giữ được UNESCO công nhận là di sản[...]