Video Ca Khúc: Hôm Nay Phật Đản Sanh - Ca Sĩ Gia Huy

Lâm Tỳ Ni dù bé nhỏ Ấp ủ muôn mái đầu Ôi tình thương không cách trở Rộng trùm lên khắp địa cầu.