Khai Mạc Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới Lần Thứ 27 Tại Tỉnh Thiểm Tây

Phat Giao,A Di Đà Phật,HT Thích Giác Quang,NIỆM PHẬT,TỤNG KINH,Khai Mạc, Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới, Lần Thứ 27, Tỉnh Thiểm Tây, ĂN CHAY,XUẤT GIA,quan âm,cầu siêu,liên hoa,quan âm tu viên,thích trí tịnh,NH , linh sơn, tổ đình linh sơn,Món Chay, từ bi,Danh Tăng Việt Nam, cúng vong, siêu độ, sám hối hồng danh,Dai Bi,[...]