Hoa Từ Tâm

Trong cuộc đời, hỏi hoa nào tuyệt mỹ Xin trả lời, là một đóa từ tâm Có từ tâm, em mới có bi tâm Tình nhân loại, cần tình thương để sống