Tổng Thống Nepal Dâng Đèn Hòa Bình Cho Các Nhà Sư Hàn Quốc

"Đèn hòa bình hy vọng sẽ giúp giảm bớt những cuộc xung đột giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên." Kathmandu, Nepal - Tổng thống Ram Baran Yaday đã dâng đèn hòa bình linh thiêng (Akhanda Dip) cho các nhà sư Hàn Quốc vào hôm thứ sáu.