Ký tự được đánh dấu: Hành Thiền Để Giải Phóng Tâm

  • Đức Dalai Latma Không Muốn Tái Sinh

    Ở tuổi 79, Đức Dalai latma cho biết Ngài hy vọng sẽ tái sinh trở lại thế giới sau khi chết để tiếp tục công việc phụng sự nhân loại. "Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng tôi sẽ trở lại thế giới như một chúng sinh đầy khổ đau bình thường. Ý tôi là không phải cùng một cơ thể nhưng cùng tinh thần và tâm hồn."

     
  • Hành Thiền Để Giải Phóng Tâm

    "Chớ tin Sư bằng lời. Hãy thực hành đi, rồi tự mình sẽ thấy. Không cần phải làm gì đặc biệt. Nếu chăm chú quan sát, nhin xem trạng thái vắng lặng và trí tuệ phát sanh thế nào, quý vị sẽ tự bản thân thấu đạt chân lý. Trong những năm sau này người ta quá chú trọng đến danh từ. Họ gọi pháp hành của họ là minh sát và coi[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com