Trung Hoa: Đóng Cửa Chùa Để Hạn Chế Khách Du Lịch Thăm Viếng

“Dưới sự tự do tôn giáo giả dối ở Trung Hoa, việc đóng cửa chùa Panlong là một hành động chống lại sự kiểm soát của chính quyền. Hiện tượng như thế này rất hiếm thấy trong quá khứ.”