Người Nhật Học Được Những Giá Trị Đạo Đức Thanh Khiết Nhờ Phật Giáo

Kyoto, Nhật Bản - Khi thị trưởng thành phố Kyoto, Daisaku Kadokawa cho thủ tưởng Ấn Độ Narendra Modi biết rằng những giá trị trong sạch người Nhật có được đến từ Phật Giáo, tôn giáo được khai sinh ở Ấn Độ. Vị thủ tướng Ấn Độ đã phải thốt lên rằng "chúng tôi dường như đã quên hẵn những giá trị này của Phật Giáo."