Gia Đình Nghèo Khó, Mồ Côi Cha Mẹ Nên Làm Như Thế Nào Để Báo Hiếu Trong Mùa Vu Lan?

VẤN: Con là một Phật tử không được may mắn vì ba mẹ con đã mất từ lâu. Con ở quê nhưng cũng gần một ngôi chùa lớn và rãnh rỗi con cũng có đến chùa tụng kinh với đại chúng, làm công quả với mọi người. Mỗi mùa Vu Lan đến con thấy nhiều Phật tử có điều kiện tổ chức nào lễ dâng y, cúng dường trai tăng, phóng sinh, làm[...]