Thông Điệp Của Đức Pháp Chủ GHPGVN Về Hòa Bình Tại Biển Đông

ghpgvn 13/05/2014 08:31 0 bình luận

Chúng tôi được biết tại Thông điệp của Ngài Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi tới Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2014, có đoạn “Trong bóng tối của những bi kịch to lớn này, thông điệp của đức Phật về hòa bình, từ bi và tình yêu dành cho tất cả chúng sinh tạo ra tiếng vang mạnh mẽ. Thông diệp này kêu gọi chúng ta mở rộng trái[...]