Ký tự được đánh dấu: đức phật di lặc

  • Chùm Thơ Xuân - Hòa Thượng Thích Giác Quang

    Xuân đạo lý mang về trong vạn ý, Xuân huỳnh y chan chứa một tình thương. Mùa xuân đến lòng người thôi rộn rã, Để mừng xuân đạo hạnh ở ngày mai…

     
  • Lục Tặc Và Lục Thông

    Sáu căn từ đâu mà ra ? Nó sẵn nơi chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ở ngay thân mình chớ có xa đâu. Chỉ cần đừng để dính nhiễm là đã khéo tu. Chớ nếu chúng ta ăn chay khắc khổ, tụng kinh rất nhiều mà ai động tới liền nổi sân, cái gì đẹp thì ưa thích, tu như vậy có kết quả không ? Mắt thấy sắc đẹp lòng mê thích,[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com