Hôn Nhân Theo Quan Niệm Phương Đông Và Phương Tây

"Ở phương Tây hôn nhân dựa trên cơ bản những tình yêu lãng mạn mà thường được người ta xem là tự nhiên, là lý tưởng. Ở Á Châu, trong những năm vừa qua, một số người trẻ tuổi đã từ bỏ những cuộc hôn nhân theo truyền thống và chọn lựa người phối ngẫu theo những quan điểm trữ tình lãng mạn và có chiều hướng đang gia tăng.[...]