Vu Lan Đời Mẹ, Đời Con...

Đời Con 12/08/2014 10:43 0 bình luận

Bữa ăn hôm nay đã đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí không chỉ “ăn no mặc ấm” mà còn “ăn ngon mặc đẹp”, “ăn kiêng mặc mốt”. Ngô khoai sắn bây giờ lại trở thành đặc sản, câu chuyện bát ngô hầm giã nhỏ ăn với muối trắng của ông nội tôi ngày trước chỉ còn là ký ức.