Chùm Ảnh: Hơn Ba Vạn Phật Tử Tham Dự Ba Ngày Đại Lễ Húy Kỵ Của Đức Tôn Sư Tại Quan Âm Tu Viện Đồng Nai

Tính đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng của đại lễ đã có gần 200 đoàn khách với khoảng 3 vạn phật tử từ khắp các tỉnh thành của cả nước, đặc biệt là ở Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, kể cả các tỉnh xa ở miền Trung và miền Bắc đã đến tham dự trong suốt ba ngày đại lễ. Lực lượng[...]