Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Tổng Kết Công Tác Năm 2013

Hôm nay (4/1), tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kỳ họp thứ 2 (khóa 7) tổng kết công tác Phật sự năm 2013 và triển khai chương trình hoạt động năm 2014.