Bangladesh: Tu Viện Phật Giáo Phát Cơm Cho Người Hồi Giáo Trong Tháng Chay Ramadan

cơm 04/06/2017 11:35 1 bình luận

Ngôi chùa Phật giáo Dhammarajika đã phục vụ đồ ăn cho những người nghèo và đói kém Hồi giáo trong suốt tháng chay Ramadan