Chùm Ảnh: Những Ngày Xuân Quý Tỵ Tại Quan Âm Tu Viện Và Tổ Đình Linh Sơn

Một số tin đặc biệt là trong những ngày tết, có các Phật tử ở Hà Giang, Nam Định, Cần Thơ, trang nhà Linh Sơn Phật Giáo (linhsonphatgiao.com) chúc tết, trên 3.000 gia đình Phật tử đến Quan Âm tu viện chúc tết Quý Tỵ. Đặc biệt, trang trang nhà Linh Sơn Phật Giáo ra mắt độc giả ngày đầu năm mới mùng 1 tháng giêng Quý Tỵ.[...]