Chùa Nam Hoa - Ngôi Chùa Tịnh Độ Lớn Nhất Ở Châu Phi

Tổng kinh phí cho công trình là khoảng 60 triệu Rand (6 triệu USD), một số tiền lớn để thúc đẩy nền kinh tết xung quanh khi tình trạng thất nghiệp hơn 50% bao phủ đen tối ở Nam Phi. Tài chính đến từ trụ sở chính của Phật Quang Sơn tại Đài Loan cũng như cộng đồng người Đài Loan ở Nam Phi. Hòa Thượng Hui Li đến Từ Đài[...]