Video: Ca Khúc Thương Màu Áo Lam - Ca Sĩ Thùy Trang

Thân thương chiếc áo màu lam Mặc vào người thấy tánh tham tan dần An nhiên đang đến thật gần Tham, si, sân, hận…lần lần ra đi