Video Ca Khúc: Từ Đàm Quê Hương Tôi - Ca Sĩ Quốc Đại

Quê hương tôi miền Trung Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung Tiếng muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm Nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng Qua bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn