Video: Về Thăm Chùa Xưa - Ca Sĩ Đặng Thế Luân

Về thăm chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa Trời thu đìu hiu sương mờ giăng lối đi Bùi ngùi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy ban pháp âm Rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc đôi dòng châu