VẤN: Kính Bạch Sư. Con có nhiều điều chưa hiểu về chú Đại Bi. Xin Sư hoan hỉ khai tâm giúp con:

- Chú Đại Bi do mẹ Quan Thế Âm nói ra để cứu độ chúng sanh, nhưng vì sao sau khi trì chú Đại Bi xong thì lại niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ?” mà không niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” ?

- Hằng đêm, con thường trì chú đại bi, niệm Phật… trước bàn thờ mẹ Quan Thế Âm. Trong nhà con có con cái đang học bài. Nếu con trì chú ra tiếng thì sợ ảnh hưởng đến các con đang học. Hoặc những lúc đi xe, con muốn trì chú. Vậy thay vì trì chú ra tiếng thì con có thể trì thầm trong tâm được không ?

- Con của con có hỏi ; “Mẹ ơi, trước khi con học bài, con đọc chú Đại Bi xin mẹ Quan Âm gia hộ cho con học giỏi có được không mẹ ?” . Con không dám trả lời vì sợ nói sai. Vậy con sẽ trả lời với cháu thế nào thưa Thầy ?

ĐÁP: Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm. Thần chú nầy do Bồ tát Quán Thế Âm nói ra và được chư Phật ấn chứng mà gần nhất là đức Thích Ca Như Lai Từ Phụ của chúng ta nghe và đức Thích Ca cũng ấn chứng. Chú Đại Bi có nhiều tên khác nhau như:

Quảng đại Viên mãn, Vô ngại Đại bi, Cứu khổ Đà la ni, Diên thọ Đà la ni, Mãn nguyện Đà la ni, Diệt ác thú Đà la ni, Phá ác nghiệp chướng Đà la ni, Tối siêu thượng Đà la ni,..

Những danh hiệu trên đây, đức Phật đã trực tiếp hướng dẫn cho ngài A Nan và Đại chúng biết. Nguyên Thần chú nầy tên rất dài: “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni thần chú”. Bài chú gồm có 84 câu.

Căn cứ vào sự ghi chép trong kinh điển (kinh Đại bi tâm Đà La Ni, bản dịch Thích Thiền Tâm), lúc ấy Bồ tát Quán Thế Âm sau khi nghe đức Phật hướng dẫn, Ngài liền phát nguyện trì tụng liên tục bài chú và ngài phát đại nguyện: Cầu cho kiếp sau phổ độ hết thảy chúng sanh đều được an lạc và mong cho Ngài có được ngàn cánh tay, ngàn con mắt để cứu vớt muôn loài.

Sau khi phát nguyện xong, phút chốc, toàn thân ngài đã đầy đủ cả ngàn tay, ngàn mắt; tất cả mười phương đều chấn động và mưa hoa cúng dường. Chư Phật cũng phóng hào quang rực rỡ, soi khắp đó đây. Từ đó, Thần chú nầy mới có nhiều danh hiệu như vậy.

Đức Phật bảo ngài An Nan rằng: Kết quả có được của Bồ tát Quán Thế Âm là do sự phát đại thệ nguyện vì chúng sanh.

Những ai phát nguyện nhất tâm trì tụng thì sẽ được tiêu trừ tội chướng trong đời nầy và kiếp vị lai. Trong giây phút lâm chung, nếu mình tự niệm hoặc được thiện tín thành tâm hộ niệm thì sẽ được vãng sanh hoặc đến quốc độ mà mình muốn đến. Có đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ tát thùy từ tiếp dẫn.

Tụng hết bài thần chú Đại bi thì niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, không có gì phải trở ngại. Tuy nhiên ở Việt Nam không có ai hướng dẫn tụng niệm như thế.

Thường thì trước khi đến bàn Phật phát nguyện tụng thần chú Đại bi, người Phật tử đọc bài:

Kính lạy Quan Âm chú đại bi

Sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp

Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi

Ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ

Nơi tâm vô vi khởi lòng bi

Trong thể chân thật tuyên lời mật

Hay cho đầy đủ những mong cầu

Hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp

Thiên long các thánh đều từ hộ

Muôn ngàn tam muội đã huân tu

Thân thọ trì là quang minh tràng

Tâm thọ trì là thần thông tạng

Rữa sạch trần lao khơi bể nguyện

Mở môn phương tiện đến bồ đề

Nay con khen ngợi thệ quy y

Nguyện chổ mong cầu được thành tựu

Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Tiếp theo tụng thần chú Đại bi – Khi dứt bài thần chú Đại bi, thì niệm:

Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần, tiếp tụng bài kinh Bát nhã, niệm Phật, hồi hướng, tự quy y, lui ra khỏi bàn Phật) – Hết.

* Thường thì thần chú Đại bi được các Phật tử cư gia đến trước bàn thờ Phật tụng từ 3 biến đến 21 biến – tụng lớn tiếng (cao thinh trì), không có chuông mõ cũng được – nếu không có điều kiện thì niệm nhép miệng (kim cang trì), hay niệm thầm (niệm bằng tâm ý gọi là mặc trì), chủ yếu làm sao giữ thân trang nghiêm, khẩu đọc chú, ý không tán loạn để trì tụng thần chú sẽ đạt đến chánh niệm.

* Niệm chú là niệm chú, đi xe là đi xe, đó là 2 công việc – vừa niệm chú vừa đi xe là tạp niệm – không có lợi trong việc trì tụng thần chú đại bi. Tốt hơn hết là lái xe thì cứ giữ niệm lái xe tức là chánh niệm – tụng chú thì giữ niệm tụng chú đó là chánh niệm… như thế mới gọi là niệm chú Đại bi.

* Trẻ con niệm thần chú Đại bi rất tốt, nên dạy cho các cháu đến bàn Phật cùng với bố mẹ để cùng trì niệm, nhưng chỉ niệm từ 01 bài đến 03 bài là cùng. Ngoài giờ trì niệm, đến giờ học thì để cho các cháu học, dạy cho các cháu làm việc theo thời dụng biểu gia đình. Mỗi lần làm một việc, không nên cho cháu làm một lúc hai việc sẽ bị phân tâm, cháu sẽ bị rối mù lên và tâm loạn động, không còn thông minh nữa!

HT Thích Giác QuangCó 28 phản hồi đến “Nên Niệm Chú Đại Bi Như Thế Nào Là Đúng?”

 1. nguyễn minh đã nói

  dạ con chào thầy . thầy cho con hỏi là con muốn thông mình , học giỏi thì có thể niệm chú đại bi được không ạ ? nếu được thì sau khi kết thúc khoá tu niệm chú đại bi con nên hồi hướng kiểu gì ạ ?

 2. Thưa Thầy con mỗi ngày tụng 7 biến chú Đại Bi và niệm Phật nhưng không đúng giờ, rảnh giờ nào tụng giờ đó, có khi 12g trưa có khi 3 giờ chiều có được không ạ?

 3. PhungTuXuan đã nói

  Thưa thầy ,thầy cho con hỏi sau khi tụng chú đại bi xong có thể niệm Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát không ạ ?,con xin chân thành cảm ơn thầy ạ.

 4. Anh đã nói

  Dạ thưa thầy. Thầy cho con hỏi hằng đêm con tụng 5-9-21 lần. Trước khi tụng con niệm 4 câu trong kinh khai kệ xong con đọc nam mô a di đà phật 3 lần nam mô quán thế âm bồ tát 3 lần nam mô đại hiếu mục kiền liêng bồ tát 3 lần rồi con cầu nguyện. Xong con vào đọc chú đại bi ạ. Mỗi lần xong 1 biến thì con niệm lại nam mô a di đà phật.... Như ở trên ạ rồi đọc tiếp chú đại bi. Thầy cho con hỏi con đọc vậy có được không ạ với con có nên cầu nguyện trước khi đọc chú đại bi không

 5. Thưa Thầy, con xin hỏi sau khi tụng Chú Đại Bi 7 biến thì con nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh bao nhiêu biến là đủ vì con thấy nói “vào Đại Bi ra Bát Nhã”. Hàng ngày con đang thực hành tụng chú Đại Bi 2 thời sáng tối. Con cám ơn Thầy!

  • Bạn đọc bài viết trên để rõ hơn nhé. Bạn tụng một biến bát nhã tâm kinh như trong kinh nhật tụng hàng ngày là đủ rồi Nếu bạn muốn tụng thêm cũng không sao nhưng không cần thiết Xin cảm ơn bạn

 6. nguyên thi tuyêt đã nói

  Thưa thây môi buôi tôi con đoc dai trươc sân nha co đc k thây

  • Mô Phật, dạ không sao. TUy nhiên, tốt nhất bạn nên có thời khóa và tụng niệm trước bàn Phật nếu có thể để nhiếp tâm và giữ chánh niệm nhé. Xin chúc bạn tu tập tốt

 7. Thưa thầy cho con hỏi, mỗi đêm con trì 50 biến nhưng mà con trì hơi nhanh 1 biến con trì khoảng 1p30s lận vậy có được không thưa thầy

 8. Nguyeng thì le đã nói

  Thưa thầy.truoc khi đọc chú đại bi và sau khi đọc chú đại bi thì mình Cầu khấn như thế nào cho đúng ạ.con cảm ơn thầy rất nhiều ạ

 9. Cho con xin hỏi: con thường đọc chú đại bi vào đầu giờ làm buổi trưa ở công ty có được không ạ? Nên đọc lại mấy lần bài chú đại bi trong 1 lần đọc là đúng?

  • Dạ được, tùy bạn nếu bạn cảm thấy bình an. Đọc bao nhiêu lần cũng tùy ở khả năng của bạn nhưng đừng quá nhiều kẻo không có thời gian nghỉ ngơi, làm việc. Nên đọc 3-7-9 lần là đủ rồi. Bạn nên có thời khóa tu riêng ở nhà là tốt nhất và thường xuyên nhé. Xin cảm ơn bạn

 10. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Bạch Quý Thầy cho con được hỏi. Trước và sau khi niệm Chú Đại Bi, con nên đọc hoặc nói điều gì ạ? Hay con chỉ cần bắt đầu vào niệm luôn là được ạ? Cảm ơn Quý Thầy đã đọc câu hỏi của con.

  • Mô Phật! Bạn đọc bài viết này để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/tri-tung-chu-dai-bi-nhung-khong-an-mac-chinh-te-co-toi-khong-ban-chu-dai-bi-nao-la-dung-nhat.html

 11. Trần Thị Ánh đã nói

  Mô Phật! Thưa Thầy! Mỗi tối con thường trì Chú Đại Bi (trong bài nghi thức Chú ĐB có :đảnh lễ Tam Bảo, Bát nhã Tâm Kinh, chú vãn sanh, sám Phổ Hiền, hồi hướng và tự Tam Quy...như có đủ chưa Thầy! Trong ngày trì chú vào buổi nào là tốt nhất ah! Trân trọng kính chào Thầy!

  • Dạ được, không sao, lúc nào bạn tụng niệm mà cảm thấy có thời gian, bình an nhất thì bạn tụng niệm. Chủ yếu đừng quá sức, vừa phải và đều đặn sẽ giúp bạn duy trì tu hành dài lâu. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành

 12. Thưa thầy, nhà con chưa có ban thờ phật, vậy con có thể trì tụng chú đại bi trước ban thờ gia tiên, hoặc tụng tại phòng riêng được không ạ?

  • Mô Phật! Bạn có thể trì tụng trước bàn thờ gia tiên không sao. Nếu muốn thanh tịnh bạn có thể đến Quan Âm Tu Viện Biên Hòa hoặc chùa nào bạn có duyên xin thỉnh một ảnh Phật, giờ trì tụng bạn mang ra tụng niệm, xong rồi bạn cất trở lại nếu nhà chưa có bàn thờ Phật. Xin kính chúc bạn an lạc, tinh tấn tu hành.

 13. Nguyễn Tuyết đã nói

  Con tụng 21 biến 1 lần 1 ngày nhưng rất mỏi và tê chân ,mặc dù con chỉ ngồi được bán kiết già. Vậy thì làm sao để tụng được 108 biến mà các thầy luôn ngồi trang nghiêm

  • Dạ điều thiết yếu không phải tụng 21 biến hay 108 biến mà là ở sự nhất tâm và hài hòa. Nếu tụng 21 biến làm bạn tê mỏi khó chịu thì bạn tụng 7 biến, 9 biến đèu không sao cả. Nên tụng niệm đều đặn, nhịp nhàng hàng ngày, không nên tu niệm quá nhiều không có thời gian cho các sinh hoạt cuộc sống thì tu hành mới được dài lâu. Nếu tê chân thì có thể đứng dậy di chuyển, lạy Phật đều rất tốt. Xin kính chúc bạn tinh tấn tu hành nhé

 14. Pham thi huynh nhu đã nói

  Kinh sam hoi thuong doc vao ngay nao thua thay

  • Dạ Mô Phật! Kinh Sám Hối nếu ở chùa thường tụng đọc vào ngày 14 và 30 hàng tháng. Nếu bạn ở nhà thì chọn một ngày trong tuần, thứ bảy hay chủ nhật, lúc 7h tối bạn tụng phần kinh sám hối được chỉ dẫn ở phía trước kinh Pháp Hoa là tốt nhất. Trong tuần bạn có thể tịnh tâm niệm Phật nhưng không nên quá 20 phút, cố gắng chuyên nhất. Chúc bạn tinh tấn tu hành nhé.

 15. Pham phuong đã nói

  Adidaphat dạ thưa thầy con mới trì chú đại bi. Chú vãng sanh. Bát nhã tâm kinh. Vì k có sách nên con mở YouTube để đọc .con đọc ban ngày thì k sao . Ban đên con k ngủ đc nghe kinh Thì lại thấy sợ . Vậy con trì chú sai cách hay la có vấn đề j khác k a. Con cảm ơn thầy

 16. Lê thị xoan đã nói

  Thưa thầy con đi làm ko có thời gian niệm con có thể niệm ở nhà và cầu nguyện mọi người bình an và công việc suôn sẻ ko ạ hiện tại thì con đang mang bầu nên con muốn niệm và cầu nguyện công việc được suôn sẻ như thế có thể được không ạ

 17. ADĐP,con ở phòng trọ nên kg có bàn thờ phật,hàng ngày con trì chú đai bi moi nơi( trước khi ngủ hay nữa đêm tỉnh giấc)nhưng con kg biết hồi hướng ,như vậy bài chú có linh nghiệm?nhờ thầy dạy cho con đọc hồi hướng .

  • khi bạn ngồi yên không làm gì nếu bạn thích chứ không nên vừa lái xe vừa tụng niệm thì đó là tạp tu, không có chuyên nhất, chưa kể là nguy hiểm vì không lo chú tâm lái xe, tai nạn dễ xảy ra. Về việc hồi hướng các bạn hồi hướng cho oan gia trái chủ, cho gia đình cửu huyền thất tổ, cho khắp pháp giới chúng sinh đồng tròn thành Phật đạo. Bạn đọc bài viết sau để rõ hơn nhé. Chúc các bạn tinh tấn tu hành BBT Linh Sơn Phật Giáo http://linhsonphatgiao.com/18/6/2015/hoi-huong-la-gi-nghi-thuc-phat-nguyen-hoi-huong-nhu-the-nao-khi-tung-niem.html

  • Đỗ Nhất Duy đã nói

   Con xin hỏi, con hàng ngày phải lái xe kiếm sống, được cái là con có thể trì tụng cả ngày trên xe có được không ạ. con chỉ tụng chú đại bi vì con không biết nghi thức và nên tụng như thế nào để hiệu nghiệm. Con xin thầy hướng dẫn cho chon.

 18. con tô van phúc đã nói

  Dạ thưa thây con muốn chì chú đai bi.ma con ở bên vợ con. Bên vợ con không có Tinh Phật dao.di con phải làm sao hả thầy. Con sinh chỉ ạ

  • Dạ Mô Phật! Bạn cứ niệm thầm hoặc tìm một nơi nào sạch, trống thích hợp ngồi niệm thầm không sao cả. Quan trọng là ở sự thành tâm, kết hợp với làm những việc thiện lành rồi hồi hướng cho cửu huyền gia đình bên vợ nữa bạn nhé. Xin chúc bạn an lạc, tinh tấn tu hành nhé BBT Linh Sơn Phật Giáo

 19. Trần Trang đã nói

  -Thưa thầy cho con hỏi là, hiện con đang ở phòng trọ có nhiều người, lại không có bàn thờ Phật, mỗi tối trc khi đi ngủ con nằm niệm thầm chú Đại Bi, rồi con niệm Phật thầm có sao không ạ. -Thêm nữa là con không biết đọc tụng kinh, ngân nga như các sư thầy trong chùa, vậy con có thể trì chú Đại Bi bằng cách hát được không thưa thầy. - Hằng ngày trên đường đi làm con vừa đi xe vừa niệm Phật thầm thì có nên không ạ Con kính mong sư thầy giúp đỡ con để con được tu tập đúng đắn ạ

  • Mô Phật! Dạ được, bạn có thể đọc thầm chú đại bi, hát hay niệm Phật không sao, miễn bạn an lạc là được. Bạn lái xe thì nên chú tâm lái xe, niệm chú thì niệm chú, làm gì một thứ thôi như vậy mới chánh niệm bạn nhé. Xin chúc bạn an lạc

 20. Thái duy khiêm đã nói

  Thưa thầy cho con hỏi con rất muốn trì tụng kinh Chú Đại Bi nhưng vì nhà nhỏ con không có bàn thờ phật con ngồi trước bàn thờ gia tiên được không và trước khi đọc kinh chú Đại Bi thì phải đọc gì trước con chưa hiểu mong thầy hướng dẫn con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà phật

 21. Nam mô a di đà phật, thưa thầy nhà con không có ban thờ phật, con có thể ngồi trước ban thờ tổ tiên để niệm chú đại bi đước không ạ, và chú đại bi có thể khai quang trì chú cho vòng phong thủy được không ạ. Nam mô a di đà phật

  • Dạ bạn có thể niệm chú đại bi mọi lúc mọi nơi ở những nơi thanh tịnh không nhất thiết phải trước bàn thờ Phật, chủ yếu ở thành tâm. Bạn có thể niệm chú đại bị để khai quang trì chú cho vòng phong thủy, xâu chuỗi đều rất tốt. Xin cảm ơn bạn và chúc bạn tinh tấn tu hành

 22. Dạ bạch thầy cho con xin hỏi, con đọc chú đại bi chỉ một niệm, chú lăng nghiêm phần 1 thôi và thập chú rồi mahabast nhã ba la mật đa tâm kinh hằng ngày sáng và tkois truicws khi đi ngủ được không thưa thầy.

  • Mô Phật! Bạn chỉ cần tụng chú đại bi, thập chú, ma ha bát nhã tâm kinh vào lúc 4h sáng, một thời thôi là đủ. Phật tử tại gia bạn không cần phải tụng chú lăng nghiêm. Xin cảm ơn bạn nhé

 23. như mỗi đêm con tụng 10 lần sáng con tụng 4 lần có được không thưa thầy

  • Dạ bạn trì bao nhiêu biến cũng được nhưng điều quan trọng là bạn có giữ được chánh niệm, tâm bình lặng, bồ đề tâm có tăng trưởng không? Nếu tụng nhiều nhưng không được luân phiên thường xuyên mỗi ngày thì bạn có thể trì ba hay bảy biến nhưng ngày nào cũng trì tụng là tốt hơn. Xin cảm ơn bạn nhé. BBT Linh Sơn Phật Giáo

 24. Bạch thầy nhà con không có bàn thờ Phật nên con thường ngoảnh mặt về hướng tây trì niệm chú đại bi,và con thường chỉ đọc mỗi bài chú sau đó hồi hướng công Đức có được không ạ?khi không tụng chú đại bi thì con niệm Phật không ạ

  • Mô Phật! Bạn đọc các bài viết sau để rõ hơn nhé. Thành tâm thì bạn trì chú hay niệm Phật đều được ạ. http://linhsonphatgiao.com/5/1/2014/niem-phat-khi-di-nha-ve-sinh-co-mang-toi-khong-co-nen-tri-chu-dai-bi-o-phong-tro-khong.html http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/tri-tung-chu-dai-bi-nhung-khong-an-mac-chinh-te-co-toi-khong-ban-chu-dai-bi-nao-la-dung-nhat.html BBT Linh Sơn Phật Giáo

 25. Dang thi thanh thao da noi Thua thay, con dang tri tung chu dai bi hang dem, nhung con theo chong dao Thien Chua, con tung chu nhu vay co duoc khong thay. Con co can phai bo dao Chua, con tro ve voi dao phat cua minh hay khong ? Thay cho con loi khuyen. kinh thay.

  • Mô Phật! Dạ không cần phải từ bỏ đạo hay cải đạo mới được niệm Phật hay trì chú. Trong tâm bạn có Phật tức Phật thị hiện. Bạn đọc bài viết sau để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. http://linhsonphatgiao.com/5/9/2015/co-nen-tho-ca-chua-va-phat-tren-mot-ban-tho-khong.html BBT Linh Sơn Phật Giáo

 26. Quan đã nói

  Thưa...trước khi phát nguyện trì tụng chu đại bi thì con đã học hỏi được ta rất nhiều điều từ chững lời dạy của phật..con phát nguyện 3.000 lần chua đại bi đến nay đã được 1.000 lần mỗi ngày con tụng trên dưới 50 biến lúc con ngồi rồi nằm võng tụng lúc trước khi ngủ đều rất tập trung con cũng có tụg trước thờ phật nhưng ít, con muốn hỏi việc con tụng chủ yếu như thế có đúng cách hay không?

 27. Dạ được không sao ạ. Để đạt được hiệu quả trong vấn đề trì chú đại bi hoặc các pháp môn Phật giáo, bạn nên cố gắng tin sâu nhân quả, sống thiện, làm điều phước lành thì sẽ thấy được sự nhiệm màu thù thắng của việc trì tụng chú đại bi. Nếu ở những nơi bất tịnh như nhà vệ sinh thì bạn nên niệm thầm. A Di Đà Phật!

 28. Thua thay,con khong co ban tho phat,hang dem con doc chu dai bi xog thi di ngu,con lam the co duoc khong a,kinh thay.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com