Chấp tay vái tạ sơn khê

Khắp trong thành-thị làng quê láng giềng

Phật về xông lại hương thiền

Thêm hoa chánh gíac, thêm miền chân nguyên

Phật về xóa sạch oan khiên

Khổ đau vắng bóng, muộn phiền tiêu tan

Phật đem cho ánh đạo vàng

Mang tình thân ái, cho ngàn tâm linh

Cho đời thánh thủy tịnh bình

Rót trong dương thế vô sinh hiển bày

Phật về tái tạo bản lai

Khai nguồn tỉnh thức thoảng ngày sang đêm

Nơi phật đi thật dịu êm

Không bằng bao lực, tỵ hiềm, đua tranh

Mở ra Thánh đạo Tám nghành

Sen hồng đỡ gót bên cành Vô Ưu

Phật về xóa cạn hận thù

Xóa luôn đẳng cấp ngục tù cổ xưa

Chín rồng phun nước thay mưa

Tam thiên thế giới, nhỏ-vừa thấm sâu

Ngày Phật Đản con nguyện cầu

Phật về lần nữa năm châu thái hòa!!

Thích Thiện Hữu
Có phản hồi đến “Nguyện Cầu Phật Về”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com