Quan Âm Tu viện cảnh tôn nghiêm,
Dọc theo quốc lộ hướng Hòa Biên.
Có Cô nhi viện nuôi con trẻ,
Vài trăm đạo chúng bậc chân tu.

Lẳng lặng mà nghe gió vi vu,
Bên mấy hàng dương giữa huê viên.
Tiếng chuông Bửu điện còn vang đó,
Trông dáng Tăng Ni thật dịu hiền.

Nơi đây phải cảnh khách trần duyên,
Cùng nhau hội ngộ chốn am thiền.
Ngày đêm mặc thế sôi kinh sử,
Trần cảnh thua gì Đạo Lợi thiên.

Viếng Phật ra về còn lưu luyến:
“Huyền Diệu Quan Âm” bảo tháp kia.
Trăm hoa thân thiệt còn đua nở,
Bên gốc Bồ Đề vẳng cổ kim.

Nào chúng ta đi đến lễ chùa,
Đâu còn danh lợi, chẳng hơn thua.
Lời truyền giáo lý còn vang tiếng,
Giải thoát trần mê kíp kíp mau.

Gió pháp Quan Âm rất thanh tao,
Không mượn tài cao thấy nhiệm mầu.
Ai ơi còn nhớ lời Ông Sáu,
Người đã hy sinh suốt thuở nào.

Vãng cảnh cô nhi rõ thiệt hơn,
Xem trong Ni chúng dạ không sờn.
Mãi lo từ thiện quên việc thế,
Hy sinh phục vụ chẳng cần ơn.

Ngày ngày nuôi trẻ tối xưng danh,
Kệ kinh hòa chúng chốn tịnh thanh.
Mặc cho người bảo là tiêu cực,
Vì tâm trần lụy dứt sạch trơn.

Bửu Hòa 1973

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Tức Cảnh Quan Âm Tu Viện Đồng Nai”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com