Vu Lan đẹp mãi ở trong ta

Thu về lá rụng nhớ mẹ cha

Dẫu biết thâm tình khôn đáp trả

Lòng son khắc khoải dưới bóng tà

Dáng mẹ, bóng cha là tất cả

Tháng năm nào đâu dễ phôi pha

Nguyện làm ngọn gió bên tóc mẹ

Xin làm giọt nắng dưới chân cha

Thượng Tọa Thích Vạn Hùng - Quan Âm Tu Viện Biên Hòa, Đồng NaiCó phản hồi đến “Vu Lan Hiếu Hạnh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com