GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUAN ÂM TU VIỆN, K2/77                                                            Độc lập Tự Do Hạnh Phúc

Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 3,                                                                  -------------------

Phường Bửu hòa, TP Biên Hòa                                                       Biên Hòa, Ngày 22 tháng 7 năm 2017

Tỉnh Đồng Nai

THÔNG BÁO

Thỉnh, mời về dự Lễ húy kỵ lần thứ 29

Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, dòng Lâm Tế thứ 41.

Kính bạch: Quý chư Tôn giáo phẩm Tăng, Ni.

Kính quý nam nữ Phật tử

Theo thông lệ hàng năm, Quan Âm tu viện có ngày lễ truyền thống là Lễ giỗ húy kỵ Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, dòng Lâm Tế thứ 41, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai.

Đức Tôn Sư là người có nhiều công lao góp phần giữ gìn quê hương sứ sở trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đồng thời Ngài cũng đã cống hiến trọn đời mình trong việc truyền trỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nối thừa chư Lịch đại Tổ sư hoằng truyền chánh pháp thông qua pháp môn niệm Phật Tịnh Độ.

Ngài đã khai sơn môn phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, hiện có 155 chùa trên toàn quốc để xiển dương pháp môn. Ngài cũng đã thành lập Phật học đường Tây Phương Bồng Đảo để đào tạo Tăng tài, thành lập Ban từ thiện xã hội miền đông, thành lập Cô nhi viện Phước Lộc Thọ, thành lập Trường trung tiểu học Lâm Tỳ Ni để giúp cho các cháu cô nhi và con em của các gia đình khó khổ nhập học (1968-1978), thành lập Chi hội Chữ thập đỏ Quan Âm tu viện… Công đức của Ngài thật lớn lao.

Năm nay Quan Âm tu viện tổ chức Lễ húy kỵ vào các ngày 27, 28, 29 tháng 7 và 01 tháng 8 (nhằm ngày 18,19,20/8 và 21/9/2017).

Trân trọng cung thỉnh quý Chư tôn giáo phẩm Tăng Ni trong môn phái trên toàn quốc về tham dự đông đủ; kính mời quý nam nữ Phật tử con cháu trong môn phong đến dự và tham gia vào ban tổ chức, làm công quả trong các ngày giờ nói trên hầu có được ân huệ phước báo hiện tiền và tương lai.

(Đề nghị quý Chư tôn trụ trì, những nơi có phương tiện xin cử nam nữ Phật tử về trước ngày 26/7 AL để dự vào ban tổ chức, làm công quả trong các ngày diễn ra Lễ húy kỵ).

Xem thêm:

Hoài Niệm Đức Tôn Sư - Hòa Thượng Thiện Phước Nhựt Ý

Nhớ Ông Cố - Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phước

Chương trình đại lễ húy kỵ:

Ngày 27/7

0600 – Chư Tăng Ni Phật Tử vân tập

1000 – Cúng cơm Phật tại chánh điện

1100 – Quá đường, thọ trai

1630 – Tiểu thực

1700 – Thông báo phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni

Phật tử làm công quả

1900 – Tịnh độ

2200 – Niệm Phật -Chỉ tịnh

Ngày 28/7

0600 – Chư tăng ni Phật tử tiếp tục làm công quả

0700 -– Thông báo phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni Phật

tử làm công quả

1000 – Cúng cơm Phật tại chánh điện

1030 – Đãi cơm chay thân mật chính quyền và chư tăng ni Phật tử

1300 – Trình diễn văn nghệ

1630 – Tiểu thực

1800 – Văn nghệ

2000- Niệm Phật – Chỉ tịnh

Ngày 29/7

0400 – Khóa lễ kinh Lăng Nghiêm (Công Phu Khuya)

0500 – Điểm tâm sáng

0530 – Đọc bản phân công phân nhiệm Ban Tổ Chức – các tiểu bang – Mời chư tôn Đức Tăng Ni Phật tử

làm công quả

1000 – Cúng ngọ

1030 – Chư tôn đức tăng ni Phật tử thọ trai

Tiếp tục cung đón các phái đoàn tự viện, tăng ni Phật tử trong và ngoài tông môn đến tham dự lễ

1600 – Công phu chiều

1800- Chư tăng ni Phật tử tham dự lễ cúng tiên thường

Cung thỉnh hòa thượng đăng lâm chứng minh

Chư tăng ni trong tông phong phụ trách ban Kinh Sư dâng lễ cúng tiến sư, hương, hoa, trà, quả

đức tôn Sư (Tại Điện Thờ)

1900 – Trình diễn văn nghệ

2300 – Chư tăng ni Phật tử kinh hành nhiễu tháp Tôn Sư

Ngày mùng 1/8

0400 – Khóa lễ Lăng Nghiêm

0500 – Điểm tâm sáng

0600 - Ấn tống tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và kinh sách Phật

0700 – Tiếp đón chư tăng ni Phật tử trong và ngoài tông phong đến tham dự lễ chính thức

0900 – Cung đón chư tôn giáo phẩm ban trị sự GHPG tỉnh Đồng Nai và ban trị sự GHPG thành phố Biên

Hòa quang lâm chứng minh

0930 – Cúng ngọ

- Cúng tiến sư (Tại tổ đường)

- Cúng dường trai phạn chư Tôn Đức Tăng Ni

- Toàn thể Phật tử thọ trai

1200 – Hoàn mãn

Kính chúc toàn thể quý liệt vị vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường như ý.


Thành tâm cung thỉnh.

TM. BAN QUẢN TRỊ QUAN ÂM TU VIỆN

VIỆN CHỦ kiêm TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC
Có phản hồi đến “Thư Mời Tham Dự Lễ Húy Kỵ Hòa Thượng Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý Lần Thứ 29”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com