VẤN: Con ở nước ngoài, nơi con sinh sống không có bạn đạo hay chùa chiền. Tuy nhiên, vì lòng cảm mến tín ngưỡng con lại tìm về với đạo Phật nhưng cũng chỉ trên mạng. Con thích nghe nhạc niệm Phật hoặc những bài nhạc Phật giáo. Con chỉ niệm Phật tự tu theo khả năng của con vì con chưa bao giờ có cơ hội gần bất cứ một vị thầy nào ở ngoài đời. Con muốn được quy y tam bảo nhưng lại không có điều kiện về Việt Nam và ở quá xa các cộng đồng dân cư người Việt Nam. Con đọc trên mạng có bạn bảo rằng mình có thể tự quy y cho mình bằng cách tự khấn nguyện trước Phật và xem như Phật chứng minh cho con. Điều này như vậy là có đúng pháp Phật không? Làm thế nào để con được gặp vị thầy bổn sư có duyên để độ trì cho con tu hành? Con xin cảm ơn Sư rất nhiều.

Đáp:

I.

Theo giới luật nhà Phật và trong giáo pháp Đức Phật, ngài cũng từng phân chia thứ lớp dành cho đệ tử tu hành.

Trong giới xuất gia thì có:

- Tỳ kheo, Sa di (dành cho Tăng)

- Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na ni, Sa di ni (dành cho chư Ni).

Đối với giới Phật tử tại gia thì có:

- Giới Thập Thiện nghiệp đạo (10 giới),

- Giới Bát Quan trai (8 giới),

- Giới Ưu Bà tắc (5 giới dành cho Nam Phật tử),

- Giới Ưu Bà di (5 giới dành cho Nữ Phật tử)

- Tam tụ tịnh giới (đọan nhứt thiết ác, tu nhứt thiết thiện, độ nhứt thiết chúng sanh)

Trong đó giới xuất gia thì phải sống tập đoàn tập thể:

- Tăng già gồm 4 vị Sư,

- Tăng đoàn, gọi là Tiểu Giáo hội có 20 vị Sư,

- Trung Giáo hội có 100 vị Sư,

- Đại giáo hội có 500 vị Sư trở lên (Chơn lý đại đồng - Đức Tôn sư Minh Dăng Quang)

Riêng Phật tử, có rất nhiều thứ bậc, nhiều hạnh lành để trở thành con Phật, như:

- Tự phát tâm quy y tam bảo.

- Có người thờ Phật nhưng không quy y.

- Có người quy y, không cần đến giấy tờ chứng nhận, lòng phái.

- Chỉ có lòng tín ngưỡng, biết tôn kính Phật pháp, nhưng chỉ tu hành, ăn chay trường nhưng không dự lễ quy y.

- Tình cảm với Đạo Phật.

- Nghiên cứu giáo lý Phật, làm theo Phật nhưng không đi chùa.

- Quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, được cấp bằng quy y.

Với Phật tử như Sư kể có 8 bậc nêu trên, đối với Đạo Phật các Bạn tu theo cách nào cũng là Phật tử, đệ tử của Đức Phật. Như Bạn chỉ nghiên cứu giáo lý trên mạng internet để tu, nghe băng đĩa quý Thầy giảng để tu sữa thân tâm, tự phát tâm niệm Phật để tu sữa những lỗi lầm từ trong muôn vạn kiếp, tự học Phật pháp, tự phát tâm đi chùa cúng dường... Theo Đạo Phật, Sư khẳng định Bạn vẫn là người có căn lành trong muôn vạn kiếp rồi. Xưa nay, việc cầu Thầy quy y tam bảo, khi nào đủ duyên, đủ điều kiện thì quy y, chưa đủ thì cứ giữ vững tinh thần tu học.

II .

Bạn ơi, khi xưa Phật còn tại thế, người tín đồ vùng Tây Á, ít có điều kiện gặp được Phật, cho nên khi gặp được Phật, các vị phát tâm đi nhiễu Phật ba vòng, gieo năm vóc đảnh lễ, nghe thuyết pháp, sau đó được Phật xoa đầu thọ ký là Bạn đã trở thành tín đồ Phật tử.

Có những thời điểm không gặp Phật, Bạn chỉ cần phát tâm hướng về nơi Phật lưu trú xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, lạy 3 lạy là Bạn đã trở thành Phật tử rồi đó.

Trong sách “Phật học tinh hoa” của Thu Giang - Nguyễn Duy Cần có trích dẫn câu chuyện “Nhà Sư trẻ”:

Nhà Sư trẻ ở miền Đông Bắc Á, nghe danh hiệu Phật rồi tự nguyện thọ pháp y, xuất gia tu hành theo Phật Thích Ca. Nhưng Sư chưa từng gặp Phật lần nào.

Một ngày nọ, Sư đi hành cước đến lúc trời đã xế chiều, không kịp về nơi trú ngụ, tạm ghé lò gạch ở địa phương xin tá túc. Cùng một lúc Đức Phật xuất hiện, nhìn thấy Sa môn Gotama oai nghi đạo mạo, Sư gieo năm vóc sụp lạy Sa môn.

- Phật hỏi, nầy Bạn trẻ, anh tu với ai, học giáo pháp của ai, Thầy của Anh là ai?

Nhà Sư trẻ trả lời: - Bạch Ngài, con chỉ nghe danh Phật Thích Ca giáo hóa ở miền Tây rồi tự phát tâm tu, học giáo pháp của Phật Thích Ca, Thầy của con là Phật Thích Ca.

- Nếu có Phật Thích Ca xuất hiện, anh có đảnh lễ Thầy của anh không?

- Con sẽ đảnh lễ cầu học chánh pháp.

- Ta là Thích Ca Mâu Ni đây!

Nhà Sư trẻ xúc động gieo năm vóc sụp lạy, xin theo hầu Phật. Phật xoa đầu thọ ký và Sư chứng quả Tu đà hườn.

Bạn có thầy diệu mầu không? Vị Sa môn trẻ tuổi, chưa gặp Phật lần nào mà vẫn tu hành, cũng đắc đạo như mọi người khác. Cho thấy giá trị tu chứng trong nhà Phật không phải kinh qua các diễn biến tướng trạng, lễ nghi phép tắc, tín điều làm nặng nề tâm trí người con Phật, theo giáo nghĩa đại thừa viên đốn thì lễ nghi phép tắc, giấy tờ chứng nhận tu hành đôi khi cũng làm cản trở quá trình tu hành của người con Phật.

Tuy nhiên, trong thời mạt pháp, sống trong một xã hội tiến bộ, dân trí cao, đủ điều kiện quy y thọ giới, làm Phật tử phải chấp nhận việc tác pháp quy y, Bạn nên phát tâm quy y bất cứ nơi chùa nào cũng quý, miễn là phải duyên, và được truyền giới đúng chánh pháp, luật Phật Tổ ban hành, đúng theo quy tắc tòng lâm quy chế thì Bạn mới đắc giới, trở thành Phật tử thuần thành.

Người Phật tử phải thọ quy giới:

Thời Phật nhập niết bàn, đệ tử thị giả A Nan khổ tâm quá, vừa khóc vật vã vừa nói: “Phật nhập niết bàn rồi, chúng con tu hành về sau biết hỏi ai, nương vào pháp nào để tu hành?”

Phật dạy: “Sau khi Ta tịch rồi, các ông hãy lấy giới luật làm Thầy, giới luật còn là Ta còn, giới luật mất là Ta mất...”

Giới của Phật tử:

Tam quy

- Con nguyện xin quy y Phật

- Con nguyện xin quy y Pháp

- Con nguyện xin quy y Tăng

- Quy y Phật rồi, không quy y thiên thần, quỷ vật

- Quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển ngọai đạo tà giáo

- Quy y Tăng rồi, không quy y đồ chúng ngọai đạo

Ngũ giới:

1/. Không sát sanh

2/. Không trộm cắp

3/. Không tà dâm

4/. Không nói dối

5/. Không uống rượu

(trích Tam quy Ngũ giới - HT Thích Thiện Hoa)

Lời khuyến tấn:

Trong thời mạt pháp, ngọai đạo tà giáo lẫy lừng, nên làm con Phật phải dự “tác pháp yết ma” quy y tam bảo, mới gọi là “tu đúng chánh pháp” Bạn ạ!

Sư giới thiệu về giới của Phật tử để biết và tu hành, như muốn làm Phật tử tu đúng pháp phải tìm Thầy học Phật pháp, sau đó phát tâm thọ quy giới và được giới sư truyền trao tam quy ngũ giới mới trở thành vị Ưu bà tắc, Ưu bà di thực thụ.

HT Thích Giác QuangCó 2 phản hồi đến “Tự Quy Y Cho Mình Có Được Không? Làm Thế Nào Để Gặp Được Thầy Bổn Sư Truyền Pháp?”

  1. Bùi Kiều đã nói

    Kính Thầy cho con hỏi con đã tự làm lễ quy y tại nhà theo sự hướng dẫn của 1 video của Thầy giảng và con đã làm theo ạ. Tự quy y như vậy có phải là con đã quy y hay là chưa ạ.

  2. Lê Thị ly nga đã nói

    Nam mô a di đà phật!thưa thầy con cũng là 1 người phật tử rất tin vào phật pháp tin vào tam bảo nhưng có lẽ vì con chưa đủ duyên nên cg chưa quy y tam bảo đc ạ ,con rất muốn được quy y đc là 1 người con của phật nhưng con sợ quy y rồi thì mình ko theo đc vì nhà con chưa có bàn thờ Phật ạ,vậy thầy cho con hỏi là người phật tử khi mà quý y rồi đc cấp bằng rồi thì trong nhà ko thờ Phật thì có đc ko ạ thầy ? Con xin cảm ơn ạ

    • Mô Phật!Quy y tam bảo là để nương tựa và sửa đổi bản thân bạn. Thờ Phật chủ yếu ở tâm của bạn là làm lành, lánh dữ, tin sâu nhân quả tội phước. Nhà chưa có bàn thờ Phật thì bạn có thể tìm một ảnh Phật để nơi trang trọng hay phía trên nơi nào thuận tiện nhất để bạn có thể tu trì. nếu không thì khi nào bạn cần tụng niệm thì bạn lấy ảnh Phật ra, xong rồi thì cất vào. Tất cả đều ở thành ý là chính . Kính chúc bạn sớm được như nguyện và tinh tấn tu hành BBT Linh Sơn Phật Giáo

    • Nam mô a di đà phật, con kính mong được thầy giải đáp để con sớm được hồi tâm chuyển hướng. Con xin chân thành cảm ơn!!

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com