Một bản kinh cổ "Bát Nhã Tâm Kinh" do nhà sư Đường Huyền Trang, một nhân vật hư cấu rất nổi tiếng trong tiểu thuyết "Tây Du Ký" vừa được phát hiện trên một tấm bia đá ở một quận ngoại ô Fangshan của Bắc Kinh.

Với sự phổ quát rộng lớn ảnh hưởng khắp Trung Hoa và Đông Á, bản kinh đã có nhiều sự diễn giải khác nhau nhưng bản dịch của thầy Huyền Trang là chính xác nhất.

Bản kinh được khắc trên tấm bia đá vào năm 661, ba năm sau khi thầy Huyền Trang viên tịch và được bảo quản tại một ngôi chùa ở vùng nông thôn Bắc Kinh.

Việc khắc kinh Phật vào những tấm bia đá khổng lồ đã được khởi xướng bởi thầy Jingwan vì lo ngại về triển vọng của Phật giáo do sự chống phá Phật giáo điên cuồng vào thời Bắc Ngụy (386-557) và Bắc Chu (557-581) và việc bảo quản kinh Phật trên đá ở Phòng Sơn vào thời đại nhà Tùy

Theo sau những nỗ lực của các bậc tiền bối, các nhà sư ở chùa đã khắc hơn 3572 bộ kinh Phật với tổng số hơn 30 triệu chữ và được xem là một trong những thư viện kinh Phật bằng đá cổ nhất hiện nay.

Ngọc Hằng dịch

Theo China.orgCó phản hồi đến “Trung Hoa: Phát Hiện Bản Thạch Kinh Cổ Bát Nhã Tâm Kinh Hơn 1300 Năm”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com