Nhứt Nguyên Bửu Tự về đây

Nhất tâm trì tụng đong đầy tình thương

Ngày mai xa cách dặm trường

Đừng quên niệm Phật đưa đường về Tây

100 ngày niệm Phật ròng rã suốt 24h mới đó đã đến ngày hoàn mãn. Nhân ngày vía Phật A Di Đà 17/11, tăng ni Phật tử của Liên Tông Non Bồng đã cùng nhau tề tựu về Nhứt Nguyên Bửu Tự để tổ chức lễ kết khóa niệm Phật Bá Nhựt Trì Danh Cầu Sanh Tịnh Độ Lần Thứ 51 vừa được diễn ra tại nơi đây.

Chứng minh cho lễ bế khóa niệm Phật có ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác, viện chủ Quan Âm Tu Viện và Liên Tông Non Bồng, HT Thượng Huệ Hạ Hải, HT Thượng Tâm Hạ Ngộ, HT Thượng Thiện Hạ Thanh, Thượng Tọa Thích Minh Vũ, Thượng Tọa Thích Thiện Trang đại diện cho các đạo tràng của Liên Tông, thượng tọa Thượng Thiện Hạ Hỷ, trù trì của Nhứt Nguyên Bửu Tự cùng hơn 2000 Phật tử đã cùng đồng tâm về đây trang nghiêm tổ chức lễ kết khóa.

Mở đầu buổi lễ là ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh chư tăng ni vân tâp về chánh điện giữa hai hàng Phật tử trang nghiêm đón chào. Sau lễ niêm hương bạch Phật, tán tụng nhắc lại 48 lời đai nguyện của Đức Phật A Di Đà nhân lễ vía của Ngài 17/11, thượng tọa Thượng Thiện Hạ Hỷ thay mặt đạo tràng đọc báo cáo kết khóa. Qua đó, tất cả đại chúng thêm một lần nữa được ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ cùng những thành quả đạt được trong suốt 100 ngày niệm Phật vừa qua.

Để khích lệ tinh thần ham tu ham học của các Phật tử, ban tổ chức đã trao những phần quà đầy giá trị tinh thần đến những hành giả niệm Phật tinh chuyên, tham dự suốt 100 ngày niệm Phật hoặc tham dự nhiều khóa niệm Phật nhất. Ban tổ chức cũng nhiệt liệt tán thán và tri ân công đức của chính quyền địa phương cùng rất nhiều mạnh thường quân, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã bỏ tâm lực, trí lực và tài lực hộ đào tràng để khóa tu niệm Phật 100 ngày được thành tựu viên mãn. Buổi lễ khép lại trong tình đạo vị Linh Sơn pháp lữ an lạc, cùng nhắc nhau tinh tấn tu hành hẹn khóa tu niệm Phật lần thứ 52 vào năm sau.

Ngọc Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Có phản hồi đến “Chùm Ảnh: Bế Khóa Niệm Phật 100 Ngày Lần Thứ 51 Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự Bình Dương”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com