Trước chánh điện hương trầm xông tỏa rạng
Cội vô minh che phủ ngọc trong tâm
Trôi lăn mãi giữa biển đời sanh diệt
Bến mê sông vô định bặt lối về

Bao năm tháng chất chồng muôn nghiệp nợ
Lưới trời vây giăng bắt hạt sân si
Thân vùng vẫy kêu la nhưng vô vọng
Chạy về đâu khi nhân quả hiển bày

Cầu giác ngộ nghiệp xưa xin thương xót
Gieo duyên lành bớt quả khổ ngày mai
Tâm thanh tịnh cúng dường lên tam bảo
Mong đức từ khai ngộ hiện chân như

Nguyện từ đây quy hướng ánh bồ đề
Mang thiện pháp ban đạo màu muôn thưở
Phẩm vật này kính mong người tiếp độ
Kiếp kiếp đời đời xin theo đấng từ bi.

Ngọc Hằng
Có phản hồi đến “Cúng Dường Trai Tăng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com