Liên hoa thắng cảnh đất Cù Lao,

Ngắm chốn cao thâm nhớ Mẫu Trầu.

Mười năm xây dựng dầy công khổ,

Công đức muôn thu lớn xiếc bao.

Đây Ni chúng, đây viện hài nhi,

Cảnh Phật thường trú rất uy nghi.

Ngày đêm không dứt lời xưng tán,

Huyền diệu oai linh chẳng thạnh suy.

Ai ơi nhớ lấy cảnh êm đềm,

Phật pháp là đây: Phải ! Tôn nghiêm.

Còn mơ đâu nữa, mà tìm kiếm,

Về đây để được đức ân triêm.

Cho hay trong cõi trời Đông Á,

Phật pháp là đây chẳng đâu xa.

HT Thích Giác QuangCó phản hồi đến “Thắng Cảnh Thắng Liên Hoa Tịnh Xá”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com