Phật về mở cửa vô minh
Khơi dòng suối ngọt nối tình chúng sanh
Phật về cho đất thêm lành
Cho hoa thêm nhụy cho cành trổ bông

Phật về cá được về sông
Cho chim về tổ cho đồng lúa reo 
Phật về tánh thiện nương theo
Tham sân si bớt, làm theo việc lành

Phật về cho hết chiến tranh
Hoa sen nở khắp đất lành năm châu
Phật về vui cả địa cầu
Ðông tây gần lại tình người bao la

Phật về ta lại thấy ta
Thấy sông thấy núi thấy ra cội nguồn.

Quảng Từ Vân
Có phản hồi đến “Phật Về Làng”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com