Nhà lãnh đạo nổi tiếng đứng đầu dòng truyền thừa Drukpa thứ 12, đức Pháp vương Gyalwang Drukpa vừa được trường đại học Wolfson của Oxford vinh danh trong việc bảo tồn văn hóa ở Himalaya.

“Thật là một vinh dự để làm việc với trường đại học trong suốt 5 năm qua trong việc đưa đường củng cố phát triển sự đa dạng văn hóa trên dãy Himalaya và lịch sử của nó.” Phát ngôn chính thức trích lời của Ngài cho biết.

Đức Pháp vương lần đầu tiên đến thăm viếng trung tâm nghiên cứu Himalaya và Tây Tạng tại Wolfson vào năm 2012. Trung tâm này là một môi trường nghiên cứu độc đáo ở Anh Quốc và là một trong những trung tâm đứng đầu tạo cơ hội để nghiên cứu liên ngành và tạo ra một nền tảng mới để bảo tồn văn hóa Himalaya đến với nhiều đối tượng rộng sâu hơn. Trung tâm dành để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Himalaya, duy trì mối quan hệ giữa Oxford và Tây Tạng và cộng đồng Phật tử Himalaya ở Châu Á và cung cấp sự đào tạo tốt nhất cho những thế hệ học giả trẻ.

Vào năm 2015, trường đại học Wolfson đã tạo ra “Học Bổng đức pháp vương Drukpa” nhằm vinh danh Ngài và phần thưởng nhằm để công nhận tầm quan trọng của Ngài trong việc trợ giúp giáo dục và bảo vệ lịch sử văn hóa của Himalaya.

Ngọc Hằng dịch

Theo dailypioneer.comCó phản hồi đến “Trường Đại Học Oxford Vinh Danh Đức Pháp Vương Drukpa”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com