NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC TÔN SƯ SAU NGÀY HÒA BÌNH

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng xã Bữu Hòa

thành phố Biên Hòa

Lý lịch Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ

Tôi nhân danh là Thích Thiện Phước trụ trì Chùa Linh Sơn, tại núi Dinh tỉnh Phước Tuy, quận Long Lễ (Bà Rịa), xã Phước Hòa (cũ), hiện nay là huyện Châu Đức xã Phước Hòa. Lý do thành lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ:

Nguyên nhân, tôi là tu sĩ học Phật, tu Pháp môn Tịnh Độ. Tôi về núi Dinh năm 1957 Đinh Dậu. Lúc đó núi hoang vu, chùa cũng hoang vu, vùng ấy thuộc tiền chiến khu Châu Pha Hắc Dịch.

Vì lòng từ thương hài nhi cô đơn, tôi mới làm chuyện từ thiện, nuôi tất cả hài nhi của hang Phật tử gọi rằng khó nuôi, trong thời gian cháu còn nhỏ quá, vì điều kiện chiến tranh tàn phá, thiệi hại cô nhi, nên phải tản cư xuống thế.

Năm 1965, trong thời gian tạm trú nhiều nơi, xã Tân Lại, Biên Hòa, Lái Thiêu, Bình dương và Hốc Môn.

Đến năm 1968 dời về Quan Âm Tu Viện, tọa lạc tại xã Bữu Hòa, ấp Tân Bản huyện Đức Tu thành phố Biên Hòa (cũ) và hiện nay xã Bửu Hòa, ấp Tân Bản, huyện Đức Tu, thành phố Biên Hòa.

Người lãnh đạo có ghi khi xướng thế là Nguyễn Thị Cưng đại diện cho phái tu sĩ điều kiện an cư nên cô nhi lấy hiệu là Phước Lộc Thọ, đến nay là mười năm, tạm trú tại chùa Quan Âm Tu Viện kể trong thời gia qua.

Hiện trụ trì chùa Quan Âm Tu Viện là Thích Thiện Chơn

Cơ quan từ thiện cô nhi viện Phước Lộc Thọ nuôi hài nhi của tất cả bá tánh hoăc của Phật tử tại gia.

Cô nhi viện Phước Lộc Thọ là đạo Phật, toàn thể ăn chay và tu theo phép môn niệm Phật.

Dưỡng mẫu cô nhi Phước Lộc Thọ và toàn thể phái tu sĩ lòng từ nuôi hài nhi miễn phí. 9 năm ở trên núi và 10 năm xuống thế, cô nhi viện Phước Lộc Thọ không tài sản, chỉ nương vào tình thương của tất cả gia đình Phật tử. Hiện tại Ni trưởng Nguyễn Thị Cưng bảo vệ tài sản.

Người sáng lập Cô nhi viện là Lê Văn Mười, Pháp danh Thích thiện Phước, trụ trì chùa Linh Sơn, quê quán tỉnh Long An, quận Tân Trụ, xã An Nhựt Tân (Nhựt Tảo). Nam Mô A Di Đà Phật.

Trụ trì chùa Linh Sơn, người sáng lập Cô nhi viện Phước Lộc Thọ.

Thiện Phước ký ngày 11 tháng 01 dl năm 1973

-Ghi chú : Chữ đánh máy này là di ngôn của Đức Tăng Chủ Tôn Sư – Chữ viết là bút tích của Ngài, ngày 19/11 năm At Mão

NHỮNG TU VIỆN, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT,

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG, AM, ĐIỆN, ĐẠO TRÀNG

THUỘC TÔNG PHONG

LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

(Thuộc hệ thống Quan Âm Tu Viện)

ĐỨC TĂNG CHỦ TÔN SƯ

HÒA THƯỢNG Thượng THIỆN hạ PHƯỚC

1924 – 1986

                   * Khai sơn Tông phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

                   * Sáng lập Phật Giáo Từ Thiện Xã Hội miền Đông

                   * Sáng lập Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão

                   * Sáng Lập Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ

                   * Sáng lập Tịnh Xá Thắng Liên Hoa

                   * Viện Chủ các Chùa Tổ Đình Linh Sơn I & II

                   * Quan Âm Tu Viện, Nhứt Nguyên Bửu Tự.

                      Long Sơn Cổ Tự, Chùa Long Phước Thọ

                      Bửu Hoa Ni Viện, Chùa Tam Thiện……

          Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, không phải là hệ thống “Hội Tịnh Độ Cư Sĩ” của Ông Bảy Bồng (Thiền Sư Minh Trí), không phải hệ thống của Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông của Hòa Thượng Thích Hồng Tại (Đoàn Trung Còn) làm Hội trưởng, mà là một môn học có truyền thống tu học pháp môn niệm Phật từ 83 năm nay do Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức truyền giáo tại Tổ đình Bửu Quang, núi Dài, Văn Liên, Châu Đốc.

          Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thích Thiện Phước sau khi đắc pháp với Đức Sư Ông. Năm 1957 được truyền dạy về Miền Đông hành đạo. Lần đầu tiên đến tại Long Sơn Cổ Tự (Tân Ba, Tân Uyên) hóa đạo truyền thừa pháp môn, được Tăng Ni, Phật Tử tỉnh Biên Hòa đến tham vấn học Phật Pháp và thực tập ăn chay, niệm Phật.

          Cuối năm Đinh Dậu (1957) Đức Tôn Sư được gia đình Cụ Đổ Hữu Quờn, bà Tổng Vang, Bà Ban Kiết ủng hộ thân hành về tại Tổ Đình Linh Sơn Tự núi Dinh vào hang sâu thuộc Điện Phổ Đà tu tịnh. Về sau theo lời thỉnh cầu cử chư Tăng Ni, Phật tử nhận thấy cơ duyên đã đến Đức Tôn Sư khai đạo vào mùa xuân năm Canh Tý (1960) với danh nghĩa Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

          Tổ đình Linh Sơn núi Dinh – Đạo Tràng Tây Phương Bồng Đão, còn gọi là chùa Tây Phương, Chùa núi Bồng Lai, Chúa Mẹ Trầu là ngôi cổ tự có trên 200 năm trải qua 11 đời Trụ trì, Lúc bấy giờ có gần 600 Tăng Ni, tịnh nhơn nhập đạo, tu học Phật pháp, pháp môn niệm Phật, ngày đêm sáu thời tinh tấn công phu thực tập.

          Giữa cảnh trí non bồng nước nhược, vào những năm 1959 – 1960 Phật pháp nơi đây rất thịnh hành, trở thành trung tâm của Môn phái, có trường Trung Tiểu học, Phật học đường Tây Phương Bồng Đão (hệ Cao Trung), các giáo sư được thỉnh về đây giảng dạy đều là đệ tử của Đức Pháp Chủ Khánh Anh, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, như: Đại Đức Liên Phương, Đại Đức Phước Điện, Đại Đức Nhất Phương, Sư Cô Như Quang. Về phía khất sĩ có Đại Đức Giác Xuất. Trong Tông Phong có Đại Đức Thích Thiện Thông, Huệ Trí phụ trách giảng dạy.

          Ngoài việc tu học, Đức Tôn Sư còn thành lập Phật Giáo Từ Thiện Xã Hội miền Đông. Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ để nuôi nấng che chở những cô nhi quả phụ, những con em của gia đình Cách mạng, gia đình anh em Giải Phóng quân. Mặt trận Giải Phóng Miền Nam vào chiến khu kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tổ Đình Linh Sơn, núi Dinh cũng là cơ sở của Thành Đoàn hoạt động  (1960 – 1975) là nơi Hậu Cần của cán bộ, chiến sĩ Giải phóng quân trú đóng làm việc trong những ngày Mỹ Ngụy càn quét tiền chiến khu Châu Pha Hắc Dịch.

          Sự sinh hoạt tu hành của hệ thống Tổ Đình Linh Sơn hưng thạnh cho đến ngày 30 tháng 07 âm lịch (1965) bị bom đạn Mỹ bắn phá hư hại 100%. Từ đó chư Tăng Ni và Cô Nhi Viện phải tản cư xuống núi để đi về nhiều nơi như Biên Hòa, Bà Điểm, Lái Thiêu tạm trú lánh nạn tu học đến ngày mùng 08 tháng 4 năm Bính Ngọ tập trung về tại Quan Âm Tu Viện.

          Hệ thống Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng có trên 120 cơ sở Tự Viện trên toàn quốc, những cơ sở này do các đệ tử trong môn phong tự xây dựng hành đạo, hoặc được tín đồ Phật giáo hiến cúng đề thành lập nơi tu hành và hoằng truyền pháp môn niệm Phật do Đức Tôn Sư giáo hóa.

Hiện nay, hầu hết các đơn vị cơ sở của môn phong đều gia nhập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tổng số chư giáo phẩm Tăng Ni. Tịnh nhơn là 1.126 vị, có 225.000 tính đồ Phật Tử thường xuyên về Quan Âm Tu Viện lễ bái, viếng Tổ Thầy, 12.000 Phật tử Bổn đạo là những người có quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm, Bát quan trai giới, Bồ tát giới…gắn bó thường xuyên công phu, công quả, năng tác Phật Sự với các Tự Viện trong Tông Phong.

Chư Tăng Ni trong Tông Phong cũng đã tự nguyện phát tâm và được mời tham gia công tác Phật Sự từ Trung Ương đến các tỉnh, Thành Hội Phật Giáo thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Trình độ Tăng Ni trong hệ thống Tông phong có từ cấp II Phổ thông đến Tiến sĩ Phật Học và Đại học Quốc Gia. Năm 1997, cử 02 vị Tăng Ni xuất dương du học Ấn Độ.

Chủ trương của Tông phong là tu học hành đạo, vừa thực tập niệm Phật, vừa công tác từ thiện xã hội, vừa lao động tăng gia sản xuất theo truyền thống của Phật giáo và Tông phong. Phân công thành lập nhiều ban Nông Thiền, phụ lực cho việc phát triển nông lâm nghiệp để làm kinh tế tự túc nhà chùa và góp phần kinh tế địa phương.

Sở dĩ Quan Âm Tu Viện, có nhà sư tu hạnh khất sĩ là do sự lưu truyền: “Đức Minh Đăng Quang và Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thích Thiện Phước là 2 vị Đại sư cùng học  đạo chung một đức thầy là Đức Sư ông Thượng Bửu hạ Đức…do đó, nên khi khai đạo tại tổ đình Linh Sơn núi Dinh để tưởng niệm đến công hạnh lành cao cả của Sư huynh là Đức Minh Đang Quang. Đức Tôn Sư Thiện Phước cho đệ tử  của mình thực tu pháp Niệm Phật và thực hành hạnh khất sĩ…”

          Từ đó đến nay, Quan Âm Tu Viện tùy thuộc Tông Tịnh Độ (Bắc tông), nhưng đại đa số Tăng Ni đều sinh hoạt tu học pháp hạnh Khất Sĩ.

NHỮNG TỰ, VIỆN, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT,

AM, ĐIỆN, ĐẠO TRÀNG

THUỘC TÔNG PHONG

LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG

(tính từ năm 1925 đến 30/12/1993)

 

I. TỈNH AN GIANG:

1. Chùa Tu Vũ Tự, xã Ba Chúc, huyện Tịnh Biên, Châu Đốc

2. Am Bửu Đức, Nhà Bàng, Châu Đốc

3. Tổ đình Bửu Quang Tự, núi Dài, Văn Liên, Châu Đốc

4. Tổ đình Thành An Tự, thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn

5, Tịnh xá Pháp Hoa, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn

 II. TỈNH BÌNH DƯƠNG:

6. Chùa Phổ Thiện Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một

7. Chùa Phổ An Hòa, huyện Phú Giáo.

8. Tịnh Thất Phước Minh, huyện Phú Giáo

9. Chùa Phước An, Thị Trấn Dĩ An, huyện Dĩ An

10. Chùa Trung Bửu, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An

11. Tịnh Thất Thiên Quang, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An

12. Nhứt Nguyên Bửu Tự. Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An

13. Chùa Phước Lộc Thọ, Xã Phú Long, Huyện Thuận An

14. Đạo Tràng Huệ Tâm, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An.

15. Chùa Bình Sơn, xã Bình An, huyện Dĩ An

16. Long Sơn Cổ Tự, Ấp Chợ, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên

17. Quan Âm Tự, Xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên.

18. Chùa Phước Hưng, xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một.

19. Chùa Ngọc Hòa, Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo

20. Đạo Tràng Phật Tử Ngô Văn Chẳn Thị xã Thủ Dầu Một

21.Tịnh Thất Bửu Liên (cạnh Long Sơn) ấp Chợ, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên

III. TỈNH BÌNH PHƯỚC:

22. Di Đà Tu Viện, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

23. Chùa Trúc Lâm, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

24. Chùa Giác Quang, ấp 5, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh

IV. TỈNH BÌNH THUẬN

25. Chùa Bình Sơn, Thị xã Phan Thiết

26. Chùa Tam Bảo, Thị xã Phan Thiết

27. Chùa Long Thọ, Thị xã Phan Thiết

28. Đạo Tràng Hạnh Minh, Thị xã Phan Thiết

29. Chùa LiênTrì, Thị xã Phan Rang

V. TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

30. Chùa Long Hương (Hang Tổ), núi Dinh, xã Long Hương, huyện Tân Thành

31. Chùa Hang Mai, núi Dinh, xã Long Hương, huyện Tân Thành

32. Chùa Long Cốc (Chùa Giữa), núi Dinh, xã Long Hương, huyện Tân Thành

33. Tịnh Xá Ngọc Tiên, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

34. Phật Học Đường Tây Phương Bồng Đão, núi Dinh, xã Hội Bài,H Tân Thành

35. Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

36. Tổ đình Linh Sơn II (cơ sở Tăng), ấp Nội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

37. Tổ Đình Linh Sơn I (cơ sở Ni) ngôi cổ tự trên 200 năm, hầu hết Chư Sơn Thiền Đức cận đại, cho đến Đức Tôn Sư Hòa Thượng ThượngThiện hạ Phước đều có góp phần công lao với Đạo Pháp và dân tộc trong 2 thời kỳ chống Pháp, Nhựt, Mỹ cứu nước). Núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Hội Bài, huyện Tân Thành (Trung tâm thành lập Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng).

38. Tây Thiên Tự (Tiền môn Tây Phương Bồng Đão), Cầu Rạch Ván, xã Hội Bài, huyện Tân Thành.

39. Tịnh Xá Bửu Châu, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

40. Am Điện Kim Cang, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

41. Quan Âm Phật Tự, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

42. Am Bửu Cung Phật Nam, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

43. Am Bửu Cung Phật Nữ, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

44. Am Điện Lôi Âm, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

45. Tịnh Viện Huỳnh Mai, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

46. Am Điện Phổ Đà, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

47. Am Điện Địa Tạng, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

48. Chùa Đà La Ni, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

49. Phươc An Hòa Tự, Ấp Hội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

50. Am Điện Ngũ Đài, núi Dinh, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

51. Tịnh xá Niết Bàn, đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu

52. Tịnh xá Cực Lạc, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu

53. Thiên Quốc Đạo Tràng, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

54. Chùa Bửu Thọ I, ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

55. Chùa Bửu Thọ II, ấp Thạch Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

56. Tịnh Xá Phổ Đà, ấp Hội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

57.Tịnh Thất Bữu Trì, núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

58.Tịnh Thất Thiện Tài, núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Hội Bài, H.Tân Thành

59. Tịnh Thất Châu Anh Lạc, núi Dinh, ấp Phước Thành, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

60. Tịnh xá Bạch Y,  ấp Hội Bài, xã Hội Bài, huyện Tân Thành

 VI, TỈNH ĐAKLAK

61. Tịnh Thất Tấn Khai, Dalak

VII. TỈNH ĐỒNG NAI

62. Bửu Hoa Ni Viện, ấp 3 xã Phước Thái, huyện Long Thành

63. Chùa Long Phước Thọ, ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành

64. Tịnh xá Phước Điền, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành

65. Chùa Phổ Hiền, Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa

66. Am Phổ Ân, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa

67. Thiên Quốc Tự, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa

68. Tịnh Thất Phổ Hạnh, khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa

69. Tịnh xá Ngọc Cát, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa

70. Chùa Bửu Thiền, ĐĐ Thích Minh Tâm, huyện Tân Phú

71. Chùa Phổ Minh, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất.

72. Chùa Phổ Duyên, ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất

73. Chùa Vân Sơn, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cữu

74. Chùa Phổ Tịnh, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu

75. Chùa Bửu Sơn, xã Ngọc Định, huyện Định Quán

76. Chùa Thiền Tịnh, Thị Trấn Định Quán

77. Quan Âm Tu Viện, K2/77, Quớc lộ 1 K, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa và các cơ sở nội viện: Đông Viện, Tây Viện, Hậu Viện, Liên Viện Tịnh Độ Nam, Chi Hội Chữ Thập Đỏ. Phật Học Đường, Tây Phương Bồng Đảo, Trường Trung Tiểu học Lâm Tỳ Ni, Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ, Liên Viện Tịnh Độ Nữ, Viện Phật HọcLiên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Đạo Tràng Đại Ái Đạo, Tịnh Thất Bảo Tạng. Tịnh Thất Bảo Tịnh, Bạch Tịnh Am, Bất Huyền Am. Ni Viện Tịnh Tâm. Ni Viện Tịnh Đức, Ni Viện Tịnh Huệ, Hội sở Tông Phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

78. Tịnh Xá Thắng Liên Hoa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

79. Tịnh Thất Bửu Minh, Xã Phước Thái, huyện Long Thành.

80. Chùa Tam Thiện, xã Phước Thái, huyện Long Thành

81. Chùa Tịnh Châu Như Ý, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa

82. Đạo Tràng Bạch Y , Thị Trấn Xuân Lộc, huyện Long Khánh

83. Đạo Tràng Minh Thế (Gia Lào), xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc

84 . Tịnh thất Bửu Lâm, xã Long Đức, huyện Long Thành

85 . Tịnh thất Đức Hồng, xã Lộc An, huyện Long Thành

86 . Chùa An Lạc, ĐĐ Thích Quảng Lý,  huyện Cẩm Mỹ

87 . Chùa Bửu Quang, ĐĐ Thích Hữu Dương, Định Quán

VIII. TỈNH KHÁNH HÒA:

88. Chùa Tây Phương, Ba Ngòi, Cam Ranh, Nha Trang

IX. TỈNH LÂM ĐỒNG:

89. Đạo Tràng Diệu Đức, thành phố Đà Lạt

90. Chiên Đàn Hương Tu Viện, Lan Hạnh, huyện Đức Trọng

91. Chùa Phi Lai, Liên Khương, thành phố Đà Lạt

X. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

92. Chùa Phổ Quang, thị trấn Thủ Đức

93. Bửu Hương Phật Tự, ấp Trường Thọ, thị trấn Thủ Đức

94. Bửu Ngọc Phật Tự, Hạnh Thông Tây, Gò Vấp

95. Trường Linh Phật Tự, Hạnh Thông Tây, Gò Vấp

96. Phổ Huệ Phật Tự. Mai Xuân Thưởng, Quận 6.

97. Liên Hoa Tự, đường Bùi Minh Trực, Quận 8

98. Linh Đức Tự, đường Bùi Minh Trực, Quận 8

99. Chùa Bửu Quang, chợ Phạm Thế Hiển, Quận 8.

100. Chùa Thiền Tịnh, Đa Kao, Quận Bình Thạnh

101. Chùa Phước Thiện An, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

102. Tịnh Xá Thiện Chơn, xã Bà Điểm, huyện Hốc Môn.

103. Chùa Phước Hỏa (Gò Mây), phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân

104. Chù Phổ Huệ, phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Tân

105. Chùa Linh Hòa, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

106. Chùa Tứ Hải Ân, Minh Phụng, Quận 11

107. Chùa Long Phú, Rạch Dơi, Nhơn Đức, Nhà Bè

108. Chùa Ngọc Hòa, Thanh Tịnh, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12

109. Hoa Quang Đạo Tràng, phường 7, Quận 10

110. Đạo Tràng Tịnh Độ Pháp Đoan. Quận Nhất.

111. Y Lâm Tịnh Xá, Bà Quẹo, Quận Tân Bình

112. Chùa Phước Lâm, Quận Phú Nhuận

113. Tịnh Xá Ngọc Hồng, Quận Nhà Bè

114. Chùa Hội Phước, xã Bình Mỹ, Củ Chi.

115. Chùa Bửu Minh, xã Bình Mỹ, Củ Chi.

116. Chùa An Hòa, B8/20, ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

XI. TỈNH LONG AN:

117, Chùa Phước An, thị trấn Tân Trụ

118. Chùa Long Thành, huyện Tân Trụ

119. Chùa Nhật Quang, huyện Tân Trụ

120. Chùa Nhật Minh, huyện Tân Trụ

121. Chùa An Hòa, Xã Bình An, huyện Thủ Thừa

122. Chùa Từ Ý, huyện Đức Hòa

 XII. TỈNH TIỀN GIANG:

123. Trường Sanh Phật Tự, thành phố Mỹ Tho

124. Trương Bình Tự, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo

125. Chùa Thiên Phước, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chơ Gạo.

126. Chùa Phước An, Vàm Láng, Gò Công

127. Chùa Liên Hoa, ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông

128. Am Phước Thiện Sanh, ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông

129. Đạo Tràng Thiện Thành, Cổ Cò, huyện Cái Bè.

 XIII. TỈNH TÂY NINH:

130. Đạo Tràng Thái Thiện Minh, Huyện Trảng Bàng.

XIV. TỈNH VĨNH LONG:

131. Long Thành Tự, Long Hồ, Thị Xã Vĩnh Long.

                                                                   SƯ GIÁC QUANG

                                                Ngày mùng 09 tháng giêng năm quý Mùi (2003)

Có phản hồi đến “Quá Trình Hình Thành Cô Nhi Viện Phước Lộc Thọ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com